Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №13

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Чоловіче ім'я. 5. Житлово-експлуатаційна контора. 7. Стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги і т. ін. 8. Одиниця вимірювання потужності в Міжнародній системі одиниць. 9. Отвір, звичайно з заслінкою, для проникнення вниз, усередину чого-небудь. 11. Свіжість у повітрі, легкий холодок, що освіжає, бадьорить. 14. Жаляча комаха. 15. Той, хто покриває позолотою, золотить що-небудь. 19. Тонкі дошки. 20. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху. 22. Бокові стінки (або нижня частина їх) якогось циліндричного виробу. 23. Вартість товару, виражена в грошових одиницях. 24.... з вогнем. 26. Особа, що очолює апарат якої-небудь партії, профспілки і т. ін. 27. Той, хто займається алхімією. 31. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 33. Величина, співвідношення й т. ін., що не змінюється при тих або інших перетвореннях. 38. Муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. 39. Тринадцята літера грузинської абетки. 40. Дорогоцінний камінь — алмаз, штучно огранений і відшліфований. 41. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 42. Автономна Республіка Крим.

За вертикаллю:
2. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 3. Остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада на рішення нижчого органу. 4. Лісовий південний птах ряду горобцеподібних, що живиться здебільшого квітковим нектаром. 5. Гостра частина органа захисту або нападу деяких комах, якою вони жалять. 6. Твір образотворчого мистецтва допоміжного характеру, виконаний з натури з метою її вивчення в процесі роботи над картиною, скульптурою і т. ін. 8. Всесвітня продовольча програма ООН. 10. Звуконаслідування, що означає звук капання. 12. Велике приміщення, призначене для чого-небудь. 13. Грошова одиниця Латвії. 15. Дикий африканський кінь, який має смугасту шкіру. 16. Розкритий рот, у якому видніються зуби. 17. Перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності до злочину. 18. Частина доби після ночі, початок, перші години дня. 19. Театр юного глядача. 21. Горюча рідина, продукт перегонки нафти. 25. Картина разом із бутафорським планом (фігурами людей, макетами різних предметів і т. ін.) для підсилення загального враження. 28. Руда фарба. 29. Московський авіаційний інститут. 30. Член англійської політичної партії XVII—XIX ст., попередниці англійської ліберальної партії. 32. Бронетранспортер. 34. Те саме, що нудьга. 35. Спеціальний канал для проведення куди-небудь всередину електричних, телефонних дротів, різних труб і т. ін. 36. ... Кареніна. 37. Те саме, що натрій.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Іов. 5. Жек. 7. Реферат. 8. Ват. 9. Люк. 11. Прохолода. 14. Оса. 15. Золотар. 19. Тес. 20. Лаг. 22. Юбка. 23. Ціна. 24. Гра. 26. Бос. 27. Алхімік. 31. Ноа. 33. Інваріант. 38. Гув. 39. Нар. 40. Діамант. 41. Вад. 42. Арк.

За вертикаллю:
2. Орар. 3. Вето. 4. Медосос. 5. Жало. 6. Етюд. 8. Впп. 10. Кап. 12. Хол. 13. Лат. 15. Зебра. 16. Оскал. 17. Алібі. 18. Ранок. 19. Тюг. 21. Гас. 25. Діорама. 28. Хна. 29. Маі. 30. Віг. 32. Бтр. 34. Нуда. 35. Ввід. 36. Анна. 37. Натр.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».