Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №14

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Трав'яниста овочева рослина родини хрестоцвітих з потовщеним кореневищем, їдким і гірким на смак. 5. Держава в Західній Африці, відома раніше під назвою Золотий Берег. 9. Фахівець із навігації. 11. Розділовий сполучник. 12. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму). 13. Прилад для освітлення. 14. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна або пройденого ним шляху. 16. Науково-дослідний інститут. 19. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову. 21. Велика кількість однорідних предметів, вертикально складених один на одний. 22. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 23. Автономна Республіка Крим. 24. Здивування, здогад. 25. У рослини — комплекс тканин, що ними органічні речовини переміщуються від листків до коріння. 26. «Вухогорлоніс». 27. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 28. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 29. Міжнародна одиниця електричного опору. 31. Проста речовина елемента Нітрогену. 33. Календарний час якої-небудь події. 35. Тринадцята літера грузинської абетки. 37. Львівський автобусний завод. 38. Нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств, місій та апарату відомств закордонних справ. 39. Організація Об'єднаних Націй. 41. Генетично модифікований організм. 44. Пліт або невелике веслове чи парусне судно, що складається зі з'єднаних між собою колод. 47. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 48. Одна з двох нижніх кінцівок людини.

За вертикаллю:
1. Руда фарба. 2. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 3. Співучий птах середніх розмірів із родини горобцеподібних. 4. Вираження заперечення співрозмовникові. 5. Відгук на звертання. 6. Титан, який за наказом Зевса мусив вічно підтримувати небосхил. 7. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею «Має бути інший шлях». 8. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 10. Послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави. 14. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 15. Фермент, що гідролітично розщеплює крохмаль і глікоген з утворенням декстринів, мальтози і глюкози. 17. Чуйне, дружнє ставлення до людей. 18. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 20. Сигнал тривоги у випадку якого-небудь нещастя. 21. Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-небудь (продуктів, матеріалів і т. ін.). 27. Титул монарха, феодального правителя в багатьох країнах Сходу в середні віки, а також особа, що мала цей титул. 30. Мінський автомобільний завод. 32. Один із найдавніших християнських образів. 34. Швидко, жваво (про темп виконання музичного твору). 36. Чоловіче ім'я. 39. Орган зору. 40. Об'єднана держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 42. Чаклун. 43. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 45. Міра земельної площі. 46. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Хрін. 5. Гана. 9. Навігатор. 11. Або. 12. Лао. 13. Лампа. 14. Лаг. 16. Нді. 19. Оман. 21. Стос. 22. Мі. 23. Арк. 24. Ба. 25. Луб. 26. Лор. 27. Ха. 28. Ага. 29. Ом. 31. Азот. 33. Дата. 35. Нар. 37. Лаз. 38. Аташе. 39. Оон. 41. Гмо. 44. Катамаран. 47. Орар. 48. Нога.

За вертикаллю:
1. Хна. 2. Раб. 3. Іволга. 4. Ні. 5. Га. 6. Атлант. 7. Ноа. 8. Аро. 10. Гама. 14. Лом. 15. Амілаза. 17. Доброта. 18. Іса. 20. Набат. 21. Склад. 27. Хан. 30. Маз. 32. Оранта. 34. Алегро. 36. Наум. 39. Око. 40. Оар. 42. Маг. 43. Она. 45. Ар. 46. Ан.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн


Партнер сайта: новости на INNOV.RU

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».