Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №15

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Тулуб, корпус людини. 5. У давньогрецькій міфології — богиня перемоги у боях та змаганнях. 8. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском. 9. Людина, що доглядає за мисливськими собаками і бере участь у полюванні. 10. Скошена і висушена трава, яка йде на корм худобі. 11. Наукова праця, де докладно розглянуто якесь конкретне питання чи окрему проблему. 13. ...-д'Івуар (держава в західній Африці, що межує на півночі з Малі і Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією і Гвінеєю, на півдні омивається Гвінейською затокою). 14. В релігії давніх єгиптян — богиня неба, дружина бога землі Геба. 16. Права або ліва частина тулуба від плеча до стегна. 18. Заплетене волосся. 20. Колишня дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта. 22. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 23. Збільшення розмірів щитоподібної залози. 24. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 25. Пошкодження тканин тіла або внутрішніх органів людини, тварини чим-небудь. 26. Одночасний постріл з кількох рушниць, гармат і т. ін. 27. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 29. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 32. Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів та в техніці. 34. Перерва між двома діями вистави, між відділами концерту і т. ін. 37. Птах родини фазанових. 38. Стан або властивість, набуті гартуванням. 39. Виготовлений з легкого матеріалу предмет (звичайно у вигляді півкола), яким навівають прохолоду в обличчя під час спеки. 40. Прозорий склоподібний камінь різного забарвлення, деякі різновиди якого вважаються коштовними. 41. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності.

За вертикаллю:
2. В'язка маса різної густоти з борошна, замішаного на воді, молоці і т. ін. часто з додаванням дріжджів. 3. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття. 4. Заглиблення в землі, вирите тваринами як житло. 5. Обледеніла кірка на поверхні снігу. 6. Держава на південному заході Азії. 7. муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 12. Київський політехнічний інститут. 13. Металевий значок установленого зразка на форменому кашкеті. 15. Лікування внутрішніх хвороб лікарськими засобами або фізичними методами (без хірургічного втручання). 16. Торгівля продуктами харчування або предметами широкого вжитку на площі або в спеціально збудованому приміщенні. 17. Гаманець. 19. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 21. Онтарійська хокейна ліга (одна з трьох головних юніорських хокейних ліг, що входять до структури Канадської хокейної ліги). 28. Масляниста, нерозчинна у воді речовина, що входить до складу організму людини, тварини й рослини. 30. Швидкий біг коня навскач. 31. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ. 32. Ряд звуків, розташованих за висотою. 33. Хлопець-підліток. 35. Велика сітка, що має форму мішка, для ловлення морської риби з невеликих суден — траулерів. 36. Напівдорогоцінний кварцовий камінь.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Стан. 5. Ніка. 8. Ізобара. 9. Псар. 10. Сіно. 11. Трактат. 13. Кот. 14. Нут. 16. Бік. 18. Коса. 20. Агор. 22. Ан. 23. Зоб. 24. Ха. 25. Рана. 26. Залп. 27. Ржа. 29. Ага. 32. Соя. 34. Антракт. 37. Улар. 38. Гарт. 39. Опахало. 40. Опал. 41. Такт.

За вертикаллю:
2. Тісто. 3. Азарт. 4. Нора. 5. Наст. 6. Іріан. 7. Канту. 12. Кпі. 13. Кокарда. 15. Терапія. 16. Базар. 17. Кабза. 19. Она. 21. Охл. 28. Жир. 30. Галоп. 31. Анапа. 32. Скала. 33. Отрок. 35. Трал. 36. Агат.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».