Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №16

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Здивування, здогад. 3. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 5. Вираження заперечення співрозмовникові. 7. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 9. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 11. Положення в шаховій партії, за якого король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. 13. Сьома літера грецької абетки. 14. Легкі домашні або спортивні туфлі переважно без підборів. 15. Частина якого-небудь твору, збірки творів, видання, яка становить окрему книжку. 16. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 18. Група довгохвостих папуг. 19. Рос. авто. 20. Рідина, насичена соком тієї речовини, того продукту, що в ній вариться, заварюється і т. ін. 23. У релігійних віруваннях — творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей. 25. Птах ряду голубоподібних із різнобарвним пір'ям та великим волом. 28. Неосвітлений простір; темрява. 30. Організація Об'єднаних Націй. 32. Сосновий або інший хвойний ліс. 33. ... з вогнем. 34. Погана, мерзенна, підступна людина. 35. Львівський автобусний завод. 36. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст. 38. Частина збруї — ремені з вудилами та поводами, що їх надівають на голову коневі. 40. Хутряне взуття з м'якою підошвою, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 41. Відгук на звертання. 42. Назва останньої літери латинського алфавіту. 43. Міра земельної площі.

За вертикаллю:
1. Споруджена в 1975‑1985 рр. у Радянському Союзі Байкало-Амурська залізнична магістраль. 2. Той, хто охоче займається чим-небудь, кохається в чому-небудь. 3. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 4. Сімнадцята літера грецької абетки. 5. Тиснява. 6. Ірландська республіканська армія. 8. Виборний або призначений ватажок козацького війська. 10. Особа, яка очолює вищий навчальний заклад. 12. Складна загадка або задача, для розв'язання якої потрібна кмітливість. 15. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 17. ... Евальд (естонський композитор). 21. Розділовий сполучник. 22. Гора в Західній Африці, на території Того. 24. У силабо-тонічному віршуванні — двоскладова стопа з наголосом на другому складі. 25. Добре. 26. ... Ступка (актор). 27. Річка у Польщі, права притока Одри. 29. Фермент, який міститься у тваринних і рослинних організмах і забезпечує гідроліз і синтез жирів. 31. Один із найдавніших християнських образів. 35. Поросла травою та кущами лука, що використовується як пасовисько й сіножать. 37. Закрите або напівзакрите приміщення, спеціально пристосоване для навчальної й тренувальної стрільби з ручної вогнепальної та пневматичної зброї. 39. Стара назва літери «а». 40. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Ба. 3. Акр. 5. Ні. 7. Амон. 9. Орар. 11. Мат. 13. Ета. 14. Тапочки. 15. Том. 16. Тса. 18. Ара. 19. Ока. 20. Навар. 23. Бог. 25. Голуб. 28. Мла. 30. Оон. 32. Бір. 33. Гра. 34. Паскуда. 35. Лаз. 36. Ант. 38. Узда. 40. Унти. 41. Га. 42. Зет. 43. Ар.

За вертикаллю:
1. Бам. 2. Аматор. 3. Ан. 4. Ро. 5. Натиск. 6. Іра. 8. Отаман. 10. Ректор. 12. Головоломка. 15. Тар. 17. Аав. 21. Або. 22. Агу. 24. Ямб. 25. Гаразд. 26. Богдан. 27. Іна. 29. Ліпаза. 31. Оранта. 35. Луг. 37. Тир. 39. Аз. 40. Ут.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».