Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №17

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Апарат, в якому конструктивно поєднано радіоприймач і електропрогравач. 7. Напій з виноградного або з деяких інших ягідних та плодових соків, що перебродили, набувши певної алкогольної міцності й аромату. 8. Представник корінного населення Тропічної Африки, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси. 9. Трав'яниста рослина з довгим стеблом і великими квітками (переважно червоного кольору). 10. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 11. Заразна хвороба однокопитих (може передаватись і людині), яка супроводжується появою гнійних пухирців у носоглотці та виразок на тілі. 13. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 15. Велике приміщення для зберігання зерна. 18. Міжнародна одиниця електричного опору. 20. Електрично заряджена частинка. 21. Вираження заперечення співрозмовникові. 22. У середні віки — хлопчик, юнак дворянського роду, який перебував при знатній особі (феодалі, королі і т. ін.) й виконував певні обов'язки. 24. Представник північнофракійських племен, які заселяли місцевість від Дунаю до Карпат. 25. Бадилля, ботвина. 26. Сани спеціальної конструкції, які використовуються в бобслеї. 27. Сосновий або інший хвойний ліс. 29. Верхній кінець щогли або стеньги (на судні). 31. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 32. Українська Народна Республіка. 34. Здивування, здогад. 35. Спільнота людей (плем'я, народність, нація), що історично склалася та має соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки. 37. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 39. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 41. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 43. Риболовна снасть із сітки, що має форму конусоподібного мішка, натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 44. 100 см. 45. У давньогрецькій міфології — цар Фів, що зумів розгадати три загадки потвори-сфінкса, яких ніхто до нього розгадати не міг. 46. Українець у дореволюційній Росії.

За вертикаллю:
1. Співзвуччя кінців віршованих рядків. 2. Місто на Чорноморському узбережжі Кавказа, РФ. 3. Портова споруда для ремонту суден, а іноді й їх будування. 4. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 5. Людина, яка не любить працювати. 6. ...-... (Рослинні драглі з морських водоростей). 11. Тимчасова купівля з гарантією подальшого продажу. 12. Окрема група підвід з вантажем, що перевозиться кудись. 14. Пошкодження тканини тіла людини або тварини вогнем, сонячним промінням, хімічними речовинами або чим-небудь гарячим. 16. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 17. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 19. Сукупність прийомів та обрядів, які, за уявленням забобонних людей, мають чудодійну силу. 21. Титул мусульманських аристократів (князьків) в Індії. 23. Масляниста, нерозчинна у воді речовина, що входить до складу організму людини, тварини й рослини. 24. Оборонна споруда для прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 27. Квадратна заготовка, одержувана прокаткою сталевого зливка на блюмінгу. 28. ... Кареніна. 30. Горда, пихата людина. 32. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 33. Сімнадцята літера грецької абетки. 35. ... П’єха (відома російська співачка). 36. Велика група яких-небудь тварин. 38. За біблійною легендою — місце блаженного існування Адама та Єви. 40. Похила поверхня, похилий бік чого-небудь. 42. У середньовічній Скандинавії — знатна людина. 43. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Радіола. 7. Вино. 8. Негр. 9. Мак. 10. Ода. 11. Сап. 13. Аро. 15. Амбар. 18. Ом. 20. Іон. 21. Ні. 22. Паж. 24. Дак. 25. Гич. 26. Боб. 27. Бір. 29. Топ. 31. Ля. 32. Унр. 34. Ба. 35. Етнос. 37. Мед. 39. Тса. 41. Дія. 43. Сак. 44. Метр. 45. Едіп. 46. Малорос.

За вертикаллю:
1. Рима. 2. Анапа. 3. Док. 4. Оно. 5. Ледар. 6. Агар. 11. Своп. 12. Обоз. 14. Опік. 16. Мі. 17. Ан. 19. Магія. 21. Набоб. 23. Жир. 24. Дот. 27. Блюм. 28. Анна. 30. Пава. 32. Ут. 33. Ро. 35. Едіта. 36. Стадо. 38. Едем. 40. Скіс. 42. Ярл. 43. Сер.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».