Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №18

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Погіршення загального стану, зниження рівня розвитку. 8. Золотисто-коричневий або темний колір, якого набуває біла шкіра людини під дією сонячного проміння. 10. Вираження заперечення співрозмовникові. 12. Стиль популярної музики, що характеризується чітким ритмом, застосуванням електромузичних і ударних інструментів. 13. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 14. Автономна Республіка Крим. 16. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 17. Штат у СШУ. 20. Річка в Актюбінській і Атирауській областях Казахстану. 23. Ласкаве називання матері й звертання до неї. 25. Здивування, здогад. 26. Столиця Башкортостану. 27. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 28. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 30. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру. 33. Найвища вершина Кавказького хребта. 35. ... з вогнем. 36. Гостре інфекційне захворювання. 38. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 39. Те саме, що шматок. 41. Відгук на звертання. 42. Комп'ютерний хуліган, який проникає в чужі інформаційні системи. 44. Українець у дореволюційній Росії.

За вертикаллю:
2. Стара назва літери «а». 3. Тринадцята літера грузинської абетки. 4. Тенденція поводитися лише (або значною мірою) відповідно до особистих інтересів. 5. Ще б ...! 6. Міра земельної площі. 7. Грошова одиниця Японії. 9. Місто в Японії, в префектурі Сідзуока. 11. Ірландська республіканська армія. 13. Бойовий заклик під час атаки. 15. Морський десятиногий короткохвостий рак. 16. ... Кареніна. 18. Дикий африканський кінь, який має смугасту шкіру. 19. У давньогрецькій міфології — водяна німфа, богиня текучих вод. 21. Московський авіаційний інститут. 22. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 23. Чаклун. 24. Неосвітлений простір; темрява. 29. «Хіба ревуть воли, як ... повні?» (Панас Мирний). 31. Урочистий званий вечір. 32. «... розбрату». 33. Індіанське плем'я. 34. Прісноводна промислова риба родини лососевих. 35. Генетично модифікований організм. 37. Те саме, що бактеріофаг. 39. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 40. В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе звертання до чоловіка. 42. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 43. Сімнадцята літера грецької абетки.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Занепад. 8. Загар. 10. Ні. 12. Рок. 13. Ут. 14. Арк. 16. Аро. 17. Арізона. 20. Емба. 23. Мама. 25. Ба. 26. Уфа. 27. Ля. 28. Ріял. 30. Град. 33. Ельбрус. 35. Гра. 36. Тиф. 38. Мі. 39. Кус. 41. Га. 42. Хакер. 44. Малорос.

За вертикаллю:
2. Аз. 3. Нар. 4. Егоїзм. 5. Пак. 6. Ар. 7. Єна. 9. Іто. 11. Іра. 13. Ура. 15. Краб. 16. Анна. 18. Зебра. 19. Наяда. 21. Маі. 22. Аул. 23. Маг. 24. Мла. 29. Ясла. 31. Раут. 32. Яблуко. 33. Ері. 34. Сиг. 35. Гмо. 37. Фаг. 39. Кал. 40. Сер. 42. Ха. 43. Ро.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».