Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №19

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Водяна хребетна тварина з непостійною температурою тіла, яка дихає жабрами і має плавці та шкіру, звичайно вкриту лускою. 4. Графство на сході Ірландії. 7. Те саме, що неврит. 9. Стара назва літери «а». 11. Вибухова речовина. 12. Кормова частина палуби корабля від грот-щогли або від кормової рубки до ахтерштевня. 13. Спадкове земельне володіння в епоху феодалізму, яке надавалось васалу за умови несення ним військової служби та виконання інших повинностей. 15. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 16. Річка у Польщі, права притока Одри. 17. Невеликий ресторан, в якому напої та закуски споживають біля стойки буфету або за столиками. 18. Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу. 21. Ввічливе звертання до тестя, свекра. 23. Алотропічна видозміна кисню, що має окислювальні і знезаражувальні властивості. 25. 12 місяців. 26. Навколишня місцевість (розм.). 28. Перська (іранська) срібна монета. 31. Невеликий австралійський ведмідь, що живе на евкаліптах і живиться їхнім листям. 33. Тридцята літера грузинської абетки. 35. У силабо-тонічному віршуванні — двоскладова стопа з наголосом на другому складі. 37. Група довгохвостих папуг. 38. Тринадцята літера грузинської абетки. 39. Сімнадцята літера грецької абетки. 40. Багатоярусний Автоматичний Паркінг. 42. Відгук на звертання. 43. Рід хижих птахів родини яструбових ряду соколоподібних. 45. Розділовий знак, що має форму гачка. 46. Скошена і висушена трава, яка йде на корм худобі.

За вертикаллю:
1. Людина, яка вміє і здатна правильно враховувати і тверезо оцінювати об'єктивні умови, можливості, співвідношення сил і т. ін. 2. Здивування, здогад. 3. Дія, подія, вчинок. 4. Дуже гучний сміх (інтернет). 5. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 6. Представник основного населення Татарстану. 8. Кінцева частина труби або трубчаста конічна насадка, призначена для регулювання струменю газу, пари, рідини, що з неї виходять. 10. Сьома літера грузинської абетки. 12. Зрадник, запроданець. 14. Обледеніла кірка на поверхні снігу. 15. Окрема група підвід з вантажем, що перевозиться кудись. 19. Муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер. 20. Спів. 22. Частина сюжету аніме чи манги, що зарактеризується певним ступенем самодостатності. 24. Рос. авто. 26. Український політик. 27. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 29. Музичний інструмент. 30. Рухома частина шолома, що опускається на обличчя для захисту від ударів. 32. Спішна робота на судні, в якій бере участь весь особовий склад корабля. 34. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 36. Чаклун. 40. Настінний свічник або держак для лампи. 41. Передача м'яча, шайби і т. ін. кому-небудь із гравців своєї команди. 43. Міжнародна одиниця електричного опору. 44. Вираження заперечення співрозмовникові.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Риба. 4. Лаут. 7. Аксон. 9. Аз. 11. Тол. 12. Ют. 13. Лен. 15. Ода. 16. Іна. 17. Бар. 18. Слово. 21. Тато. 23. Озон. 25. Рік. 26. Окіл. 28. Абаз. 31. Коала. 33. Чар. 35. Ямб. 37. Ара. 38. Нар. 39. Ро. 40. Бап. 42. Га. 43. Орлан. 45. Кома. 46. Сіно.

За вертикаллю:
1. Реаліст. 2. Ба. 3. Акт. 4. Лол. 5. Ан. 6. Татарин. 8. Сопло. 10. Зен. 12. Юда. 14. Наст. 15. Обоз. 19. Лорло. 20. Вокал. 22. Арк. 24. Ока. 26. Овчарук. 27. Ікра. 29. Баян. 30. Забрало. 32. Аврал. 34. Аро. 36. Маг. 40. Бра. 41. Пас. 43. Ом. 44. Ні.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».