Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №2

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Разом з Європою утворює материк Євразію. 4. У період античності та в середні віки — європейська назва представника корінного населення Північної Африки. 6. Львівський автобусний завод. 7. Напівдорогоцінний кварцовий камінь. 8. Простір, що видніється вдалині. 9. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 11. Бойовий заклик під час атаки. 12. Назва східної сторони світу у мореплавстві та метеорології. 14. Невідома величина. 16. Перша людина. 18. Родова громада, рід. 20. Чоловіче ім'я. 21. Співець-поет у стародавніх кельтів. 22. За біблійною легендою — місце блаженного існування Адама та Єви. 24. ...-птиця. 26. Свійська тварина родини котячих, що знищує мишей і щурів. 28. Жаляча комаха. 30. Електрично заряджена частинка. 32. Країна на південному заході Азії. 33. Велика хижа неотруйна змія. 34. Стан, коли все робиться, виконується як слід. 35. Прозора речовина, яку одержують плавленням і хімічною обробкою кварцового піску з деякими іншими домішками. 36. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами.

За вертикаллю:
2. Золотисто-коричневий або темний колір, якого набуває біла шкіра людини під дією сонячного проміння. 3. Місто в Криму. 4. Плата, винагорода за що-небудь. 5. Плавний парний танець. 10. Металевий або дерев'яний стрижень, загнутий на одному кінці. 11. Юшка з риби. 13. Огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля. 14. Рекламний, представницький образ кого-небудь. 15. Невеликий громадський сад у місті, селі, селищі. 17. 1+1. 19. Здивування, незадоволення. 21. Велика закрита металева посудина для рідини. 23. Неосвітлений простір; темрява. 25. Розділовий сполучник. 27. Супутник іксу. 29. Велика група яких-небудь тварин. 30. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців. 31. Те саме, що нудьга.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Азія. 4. Мавр. 6. Лаз. 7. Агат. 8. Даль. 9. Ага. 11. Ура. 12. Ост. 14. Ікс. 16. Адам. 18. Клан. 20. Іов. 21. Бард. 22. Едем. 24. Жар. 26. Кіт. 28. Оса. 30. Іон. 32. Ірак. 33. Удав. 34. Лад. 35. Скло. 36. Алое.

За вертикаллю:
2. Загар. 3. Ялта. 4. Мзда. 5. Вальс. 10. Гак. 11. Уха. 13. Тин. 14. Імідж. 15. Сквер. 17. Два. 19. Але. 21. Бак. 23. Мла. 25. Або. 27. Ігрек. 29. Стадо. 30. Ікло. 31. Нуда.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».