Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №20

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Адміністративна комуна в Швеції. 5. Східна страва з вареного рису і шматочків м'яса або риби із прянощами чи з фруктами, овочами. 8. Українець у дореволюційній Росії. 9. І Чорне, і Середземне. 10. ... Кудлай (українська співачка). 12. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 13. Міжнародна одиниця електричного опору. 14. Міцний канат, трос взагалі. 17. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 19. Розділовий сполучник. 21. Пліт або невелике веслове чи парусне судно, що складається зі з'єднаних між собою колод. 24. Бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло. 25. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 26. І CNN, і ICTV. 29. «Чорнії брови, карії ...». 30. Рос. авто. 31. Найвужча частина тулуба. 34. Стара назва літери «а». 36. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 37. Той, хто намагається одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 39. Безбарвний горючий газ, який міститься в природних газах. 41. Про людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 42. Птах родини фазанових. 43. Велика тварина родини оленячих з лопатоподібними рогами у самців.

За вертикаллю:
2. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 3. Двадцять четверта літера грузинської абетки. 4. Представник корінного населення Алеутських островів. 5. Законодавство. 6. Дуже гучний сміх (інтернет). 7. Столиця Норвегії. 9. Накладання фарби (гриму, клею тощо) коротким рухом, легким дотиком пензля і т. ін. 11. Підвищення в церкві перед так званими царськими вратами, з якого виголошуються проповіді. 14. Супутник планети. 15. Міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 16. Рідкісна форма психічного захворювання, що характеризується стійкими маячними ідеями переслідування, ревнощів і т. ін. за збереження в іншому логічності мислення. 18. Те саме, що далечінь. 20. Великий гризун, товстий і незграбний, що живе в степу в норах. 22. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 23. Група довгохвостих папуг. 26. Все те, що становить предмет торгівлі. 27. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 28. Ароматична смола, яку використовують звичайно для куріння під час виконання релігійних обрядів. 32. Дерево або чагарник родини шовковицевих, що містить отруйні алкалоїди. 33. Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. 35. Те саме, що завал. 36. Цілковите безладдя. 38. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 40. Фон.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Нака. 5. Плов. 8. Малорос. 9. Море. 10. Алла. 12. Ан. 13. Ом. 14. Строп. 17. Ода. 19. Або. 21. Катамаран. 24. Леп. 25. Раб. 26. Телеканал. 29. Очі. 30. Ока. 31. Талія. 34. Аз. 36. Ха. 37. Рвач. 39. Етан. 41. Агакало. 42. Улар. 43. Лось.

За вертикаллю:
2. Амон. 3. Кар. 4. Алеут. 5. Право. 6. Лол. 7. Осло. 9. Мазок. 11. Амвон. 14. Сателіт. 15. Ром. 16. Параноя. 18. Далеч. 20. Бабак. 22. Апе. 23. Ара. 26. Товар. 27. Кал. 28. Ладан. 32. Анчар. 33. Ідеал. 35. Звал. 36. Хаос. 38. Ага. 40. Тло.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».