Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №21

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада на рішення нижчого органу. 5. Контора, канцелярія якої-небудь фірми, підприємства, службове приміщення. 8. Лісовий південний птах ряду горобцеподібних, що живиться здебільшого квітковим нектаром. 9. Заплетене волосся. 10. Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості. 12. ...-де-Жанейро. 13. Бойова броньована всюдихідна машина на гусеницях, озброєна гарматою та кулеметами. 16. Захворювання людини й тварин, що виникає внаслідок потрапляння й перебування в тканинах або порожнинах організму личинок мух і ґедзів. 19. Дорогоцінний камінь — алмаз, штучно огранений і відшліфований. 21. 1+1. 22. Навісна палуба морського або річкового корабля. 24. Одна з двох нижніх кінцівок людини. 25. Огорожа, сплетена із хмизу. 26. Рос. авто. 28. Академія технологічних наук. 29. Штат у СШУ. 32. Орган керування військами в частинах, з'єднаннях та об'єднаннях усіх видів збройних сил. 33. Ввічливе звертання до тестя, свекра. 35. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 36. Отвір або місце для проходу в середину приміщення і т. ін. 39. Безхвоста мавпа родини макак. 42. Про людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює «ага». 43. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 44. Тонка волокнина в організмі людини, хребетних та більшості безхребетних тварин, що відходить від головного або спинного мозку і є складовою частиною розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму.

За вертикаллю:
2. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 3. Тонкі дошки. 4.... Володимирівна Романова (українська письменниця кінця XIX ст. — початку ХХ ст.). 5. Відчуття в'язкості в роті, а також неприємні больові відчуття на зубах від споживання чого-небудь кислого, терпкого. 6. Грубий заборонений прийом у грі, персональна помилка. 7. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 9. ...-д'Івуар (держава в західній Африці, що межує на півночі з Малі і Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією і Гвінеєю, на півдні омивається Гвінейською затокою). 11. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 14. Юрист, що захищає обвинуваченого або веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових питань. 15. Комплекс водоспадів, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. 17. Штат у США. 18. Свідоцтво про закінчення навчального закладу. 20. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 21. Ґрунтова поверхня під водою. 23. Двадцять друга буква грузинської абетки. 27. Стара назва літери «а». 30. Місто на південному заході Нігерії. Адміністративний центр штата Ойо. 31. Виборний або призначений ватажок козацького війська. 32. Місце з'єднання зшитих кусків тканини, шкіри і т. ін. 34. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 37. Зухвала, груба, нахабна людина. 38. Ярмо. 40. Здивування, незадоволення. 41. В релігії Стародавнього Єгипту — бог Сонця.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Вето. 5. Офіс. 8. Медосос. 9. Коса. 10. Клас. 12. Ріо. 13. Танк. 16. Міаз. 19. Діамант. 21. Два. 22. Дек. 24. Нога. 25. Ліса. 26. Ока. 28. Атн. 29. Арізона. 32. Штаб. 33. Тато. 35. Ага. 36. Вхід. 39. Маго. 42. Агакало. 43. Амон. 44. Нерв.

За вертикаллю:
2. Емо. 3. Тес. 4. Одарка. 5. Оскома. 6. Фол. 7. Іса. 9. Кот. 11. Саз. 14. Адвокат. 15. Ніагара. 17. Індіана. 18. Атестат. 20. Мі. 21. Дно. 23. Кан. 27. Аз. 30. Ібадан. 31. Отаман. 32. Шов. 34. Оно. 37. Хам. 38. Іго. 40. Але. 41. Гор.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».