Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №22

Сітка кросворда: 
Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №22

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Ранньо-християнська мучениця, християнська мучениця. 7. Рятуйся! 8. Місце роботи патологоанатома. 9. Базар. 11. «Добре» у американців. 13. Здібності, хист до чого-небудь. 14. «Вистачить» одеською мовою. 15. Святкування з нагоди переселення в нове житло. 16. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 17. Твір Тургенєва. 19. Злітно-посадкова смуга. 21. Знак східного гороскопа. 22. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки. 24. Всесвітня продовольча програма ООН. 26. Груба помилка. 28. Обвал каменів у горах. 30. Один з Алоадів. 31. Китайська Народна Республіка. 32. Табірне відділення в системі виправно-трудових установ ГУЛАГ. 33. Чиє-небудь повідомлення, звернення до кого-небудь із викладом якихось відомостей, положень, думок. 35. Морська рибальська сітка. 36. Римський бог кохання. 37. Сорт кави.

За вертикаллю:
1. Юридична вузда. 2. Окріп. 3. Масляниста нерозчинна у воді рідина, суміш нафтенових кислот. 4. Неприємний запах. 5. Австрійський олімпійський комітет. 6. Колектив птахів. 10. Повчання. 12. Спечене вугілля. 14. Трищогловий вітрильник. 17. М'яч поза полем. 18. Місто в Японії, в префектурі Фукуока. 19. Напівначальник (аббр.). 20. Заразна хвороба однокопитих (може передаватись і людині), яка супроводжується появою гнійних пухирців у носоглотці та виразок на тілі. 23. Їх в Америці 50. 25. Шмат полотна або іншої тканини, що служить покривалом, скатеркою і т. ін. (розм.). 26. Вигадлива лінійка. 27. Наливка, квас і т. ін. першого настою. 28. Рід широконосих мавп родини капуцинових. 29. Закривають вхід у житло. 33. Гітарист гурту Marilyn Manson у 1996—1998 роках. 34. Перша радянська вантажівка.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Васса. 7. Атас. 8. Морг. 9. Ринок. 11. Ок. 13. Дар. 14. Ша. 15. Новосілля. 16. Лтд. 17. Ася. 19. Зпс. 21. Мавпа. 22. Тше. 24. Впп. 26. Ляп. 28. Каменепад. 30. От. 31. Кнр. 32. Тв. 33. Заява. 35. Трал. 36. Амур. 37. Мокко.

За вертикаллю:
1. Закон. 2. Вар. 3. Асидол. 4. Сморід. 5. Аок. 6. Зграя. 10. Наставляння. 12. Кокс. 14. Шлюп. 17. Аут. 18. Яме. 19. Зав. 20. Сап. 23. Штат. 25. Плат. 26. Лекало. 27. Первак. 28. Коата. 29. Двері. 33. Зам. 34. Амо.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».