Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №23

Сітка кросворда: 
Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №23

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Безхвоста мавпа родини макак. 4. Соціаліст-революціонер. 7. «Я, ...» — науково-фантастичний фільм 2004 року з Віллом Смітом у головній ролі. 9. Право тимчасового користування. 12. Найкращий відпочинок. 13. «Черв'як» з «Книги джунглів». 14. Жіночий шарф із пір'я. 16. Російська академія наук. 17. Легендарний праотець слов’ян, батько Кия, Щека й Хорива. 18. Річка північно-західної Франції, на території Нормандії в департаменті Манш. 20. ...-... (саме так, розм.). 22. Солодка картопля. 24. Права притока річки Ангара. 25. Центральний спортивний клуб армії. 26. Житлове приміщення на судні. 28. Мілілітр. 30. Російська телекомпанія. 31. Перша частина складних слів, що відповідає слову юридичний. 32. Естонець (заст.). 34. Постіль, ліжко. 36. «Циганка ...». 38. «Предок» ЗІЛа. 40. Підривник репутації. 43. Ларьок. 44. Свійська тварина. 45. Президент США з 1909 по 1913 роки.

За вертикаллю:
1. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 2. Скупчення плодів або квітів на одній гілці. 3. Ліга націй. 4. Електронна обчислювальна машина. 5. Інструмент скульптора. 6. Частина батальйону. 8. Правитель на Сході. 10. Річковий гризун. 11. Місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та департаменту Атлантична Луара. 15. Дорогоцінний камінь. 16. Відмітна риса хапуги. 17. Чим є релігія для народу за Карлом Марксом?. 19. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 21. Дикий осел. 22. Сторона предмета. 23. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 27. Кормова надбудова судна. 29. По ньому ходять і їм голяться. 31. Велике безладне, неорганізовано скупчення людей; натовп. 33. Особина жіночої статі. 35. Ферзь у шашках. 36. Японська фірма електроніки. 37. Протиракетна оборона. 39. Запалення слизової оболонки вуха. 41. Година тисняви в метро. 42. Східний вітер.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Маго. 4. Есер. 7. Робот. 9. Абонемент. 12. Сон. 13. Каа. 14. Боа. 16. Ран. 17. Ор. 18. Дув. 20. То. 22. Батат. 24. Ілім. 25. Цска. 26. Каюта. 28. Мл. 30. Нтв. 31. Юр. 32. Ест. 34. Одр. 36. Аза. 38. Амо. 40. Компромат. 43. Кіоск. 44. Ішак. 45. Тафт.

За вертикаллю:
1. Маас. 2. Гроно. 3. Оон. 4. Еом. 5. Стека. 6. Рота. 8. Бек. 10. Бобр. 11. Нант. 15. Адамант. 16. Рвацтво. 17. Опіум. 19. Ут. 21. Онагр. 22. Бік. 23. Тса. 27. Ют. 29. Лезо. 31. Юрма. 33. Самка. 35. Дамка. 36. Акаі. 37. Про. 39. Отит. 41. Пік. 42. Ост.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».