Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №4

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Німецьке авто. 5. Музична форма, заснована на розвитку однієї теми (рідше — двох або трьох тем), що проводиться поперемінно в різних голосах (вокальних або інструментальних). 6. Алотропічна видозміна кисню, що має окислювальні і знезаражувальні властивості. 7. Місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що утворюється внаслідок дії протилежних течій. 8. Інструмент у вигляді загостреного металевого або кістяного стержня з ручкою, що використовується переважно для проколювання дірок. 9. Золота ... . 10. Неотруйна змія середнього розміру, що має жовті плями з обох боків голови. 13. Завод по будівництву авіаційної техніки та запасних частин до неї. 17. Стіна із вставленими в неї іконами, яка в православній церкві відокремлює вівтар від центральної частини. 21. Статус-... . 23. Знаряддя для замикання та відмикання замка, засува та ін. 24. Велика тварина родини оленячих з лопатоподібними рогами у самців. 25. Сьома літера грецької абетки. 26. Найвищий однопалатний законодавчий орган державної влади Польщі. 27. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних із плоским тілом і вузьким хвостом. 28. У спортивних іграх — переліт м'яча, шайби і т. ін. за межу, встановлену правилами гри.

За вертикаллю:
1. Біоорганічна речовина з групи біофлавоноїдів, яка застосовується для лікування крововиливів, гіпертонічної хвороби та ін. 2. Тканина. 3. Жінка, яка ворожить. 4. Передня частина голови тварини. 11. Сукупність прийомів та обрядів, які, за уявленням забобонних людей, мають чудодійну силу. 12. Обласний центр на чорноморському узбережжі України. 14. Ярмо. 15. Протилежне добру. 16. Одиниця вимірювання потужності в Міжнародній системі одиниць. 18. Ні на що не здатна людина. 19. Послідовник схоластики. 20. Рід багаторічних трав'янистих рослин родини мальвових, який застосовують у медицині та ветеринарії. 22. Магометанська релігія.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Бмв. 5. Фуга. 6. Озон. 7. Вир. 8. Шило. 9. Орда. 10. Вуж. 13. Авіазавод. 17. Іконостас. 21. Кво. 23. Ключ. 24. Лось. 25. Ета. 26. Сейм. 27. Скат. 28. Аут.

За вертикаллю:
1. Рутин. 2. Бавовна. 3. Ворожка. 4. Морда. 11. Магія. 12. Одеса. 14. Іго. 15. Зло. 16. Ват. 18. Нікчема. 19. Схоласт. 20. Алтея. 22. Іслам.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».