Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №5

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Послідовник індуїзму. 6. Спільна назва мінералів — землистих сумішей гідроксидів марганцю. 7. Столиця Башкортостану. 8. Кавказький вигнанець. 11. Схильність діяти за своєю волею, незважаючи на волю й думку інших. 14. Верства сільськогосподарських виробників, що ведуть індивідуальне господарство. 19. Затримка, зволікання при виконанні чого-небудь. 24. Газувата оболонка Землі та деяких інших планет. 26. Цупка глянсувата шовкова чи бавовняна тканина. 29. Високий земляний насип навколо поселення, міста або фортеці для захисту від ворога. 30. Комітет державної безпеки СРСР. 31. Скам'яніла викопна смола хвойних дерев.

За вертикаллю:
1. Гроші, що їх перераховують згідно з договором наперед у рахунок наступних платежів. 2. Найвищий пік Криту. 3. Напівлегендарний київський князь, який згадується у «Повісті минулих літ». 4. Великий відросток, який відгалужується від стовбура дерева. 5. Європейська країна, найменше і найпівденніше королівство із скандинавських країн. 9. Захисне облицювання із сталевих плит на військових кораблях, поїздах, автомобілях і т. ін. 10. Замкнута овальна крива, сума відстаней кожної точки якої від двох даних точок (фокусів) залишається сталою величиною. 12. Здивування, незадоволення. 13. Великий хижий звір родини котячих із короткою жовтою шерстю і довгою пишною гривою у самців. 14. Рідка страва, що являє собою переважно м'ясний, рибний або грибний відвар з овочами, крупами і т. ін. 15. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму). 16. Неопізнаний літаючий об'єкт. 17. Фон. 18. Жаляча комаха. 20. Обрис і розріз губ. 21. Смичковий чотириструнний музичний інструмент, що має лад, октавою вищий від віолончелі та квінтою нижчий від скрипки. 22. Станок, на якому закріплюються частини агрегату, механізму і т. ін. 23. Китайська Народна Республіка. 24. Штат на середньому заході США. 25. Найпростіша одноклітинна тварина, яка не має сталої форми. 26. Дрібна паразитична комаха, яка живиться соком рослин. 27. Самовдоволений франт, джиґун. 28. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Індус. 6. Вад. 7. Уфа. 8. Абрек. 11. Самовілля. 14. Селянство. 19. Проволока. 24. Атмосфера. 26. Тафта. 29. Вал. 30. Кдб. 31. Янтар.

За вертикаллю:
1. Аванс. 2. Іда. 3. Дір. 4. Сук. 5. Данія. 9. Броня. 10. Еліпс. 12. Але. 13. Лев. 14. Суп. 15. Лао. 16. Нло. 17. Тло. 18. Оса. 20. Рот. 21. Віола. 22. Лафет. 23. Кнр. 24. Айова. 25. Амеба. 26. Тля. 27. Фат. 28. Акр.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».