Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №6

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
2. Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів та в техніці. 5. У давньоримській міфології — бог кохання, якого зображали крилатим хлопчиком з луком і стрілами. 6. Важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. 7. Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 8. Нижча безхлорофільна рослина, що має форму шапки, надітої на ніжку, і розмножується головним чином спорами. 10. Літера грецького алфавіту. 12. Дуже гучний сміх (інтернет). 13. Столиця Норвегії. 15. Опале відмерле листя. 18. Ім'я, яким називає сама себе яка-небудь народність, якесь плем'я. 19. Регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. 22. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням. 24. Академія технологічних наук. 25. Велика валіза або дорожня сумка з декількома відділеннями. 26. Держава у Вест-Індії, розташована на найбільшому однойменному острові та прилеглих островах в Карибському морі. 28. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 29. Назва знака, що вказує на підвищення ступеня звукоряду на півтон. 30. Спортивне змагання на спеціально підготовлених стандартних автомобілях або мотоциклах за заданим режимом руху. 31. Неосвітлений простір; темрява.

За вертикаллю:
1. Спеціальне звання, чин. 2. Проста речовина хімічного елемента Арґентуму — благородний білий блискучий метал, пластичний і ковкий. 3. Великий князь Литовський (1377—1381, 1382—1386) і польський король (1386—1434), Володар та спадкоємець Русі (Руського королівства). 4. Живий андезито-базальтовий стратовулкан на острові Сицилія висотою близько 3380 метрів. 9. Трав'яниста рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома використовується як сировина у легкій промисловості. 11. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 13. Розмір, величина, кількість, значення чого-небудь. 14. Безбарвна рідина, що циркулює в лімфатичній системі людини та хребетних тварин і відіграє важливу роль у процесі обміну речовин, а також виконує захисні функції. 16. Гостре загнуте рогове утворення на кінцях пальців багатьох тварин і птахів. 17. Літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови і призначений для сценічного виконання. 20. Западати в ... . 21. Стан повного занепаду душевних і фізичних сил, зумовлений старістю або важкою хронічною хворобою. 22. Столиця Туреччини. 23. Візницький однокінний екіпаж в Англії. 25. Південне вічнозелене хвойне дерево. 27. Разом з Європою утворює материк Євразію.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
2. Соя. 5. Амур. 6. Гніт. 7. Іса. 8. Гриб. 10. Йота. 12. Лол. 13. Осло. 15. Опад. 18. Самоназва. 19. Гуам. 22. Арка. 24. Атн. 25. Кофр. 26. Куба. 28. Ага. 29. Дієз. 30. Ралі. 31. Мла.

За вертикаллю:
1. Ранг. 2. Срібло. 3. Ягайло. 4. Етна. 9. Рис. 11. Тса. 13. Обсяг. 14. Лімфа. 16. Пазур. 17. Драма. 20. Ухо. 21. Маразм. 22. Анкара. 23. Кеб. 25. Кедр. 27. Азія.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».