Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №8

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Південне вічнозелене хвойне дерево. 3. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру. 5. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 6. Елементарна частинка з позитивним або негативним зарядом, рівним заряду електрона, і з масою, рівною 207 електронним масам. 8. ... Кареніна. 10. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь. 11. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 12. Пошкодження тканини тіла людини або тварини вогнем, сонячним промінням, хімічними речовинами або чим-небудь гарячим. 14. Наповнення чого-небудь повітрям, газом і т. ін. 18. Золотистий відтінок або золотисті плями у забарвленні чого-небудь. 21. Статуя, що зображує бога. 23. Коло життєвих явищ, подій, що становлять зміст твору літератури, образотворчого мистецтва тощо. 25. Жаляча комаха. 26. Металевий виріб у вигляді гнучкої нитки або тонкого прута. 27. Тонка волокнина в організмі людини, хребетних та більшості безхребетних тварин, що відходить від головного або спинного мозку і є складовою частиною розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму. 29. Академія технологічних наук. 30. Господарська ділянка, на якій розміщено садибні будівлі, та місце біля них (часто відгороджене). 31. Невелика шлюпка з однією чи двома парами весел.

За вертикаллю:
1. Хрещений батько стосовно до батьків хрещеника і хрещеної матері. 2. Наперед умовлене побачення. 3. Уміння читати і писати. 4. 1+1. 7. Штат у США. 9. Науково-дослідний інститут. 11. Однорічні трав'янисті рослини, зі стебел яких виготовляють прядиво, а з насіння видобувають олію та гашиш (наркотичну речовину). 13. Почуття жалю з приводу зробленого вчинку. 15. Ґрунтова поверхня під водою. 16. Всеукраїнська громадська організація. 17. Неопізнаний літаючий об'єкт. 19. Той, хто покриває позолотою, золотить що-небудь. 20. Лагодження пришиванням латок. 22. Здібності, хист до чого-небудь. 24. Відсутність незгоди, ворожнечі, сварок. 26. Батько батька. 28. Тривалість життя людини, тварини, рослини.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Кедр. 3. Град. 5. Акр. 6. Мюон. 8. Анна. 10. Дим. 11. Каре. 12. Опік. 14. Надування. 18. Прозолоть. 21. Ідол. 23. Тема. 25. Оса. 26. Дріт. 27. Нерв. 29. Атн. 30. Двір. 31. Ялик.

За вертикаллю:
1. Кум. 2. Рандеву. 3. Грамота. 4. Два. 7. Юта. 9. Нді. 11. Коноплі. 13. Каятьба. 15. Дно. 16. Вго. 17. Нло. 19. Золотар. 20. Латання. 22. Дар. 24. Мир. 26. Дід. 28. Вік.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».