Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №9

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Портова споруда для ремонту суден, а іноді й їх будування. 4. Особлива вишуканість у манері триматися, одягатися і т. ін. 6. Повідомлення, яким сповіщається про зміни в стані взаємних розрахунків. 7. Всесвітня продовольча програма ООН. 9. Юшка з риби. 11. Запорізька ... . 13. Невелика протока, що з'єднує два озера або річку з озером. 14. Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. 15. Наука про хліборобство. 20. База-склад, де зберігають у спеціальних резервуарах нафту і нафтопродукти і відпускають їх споживачам. 25. Великий морський рак ряду десятиногих, що водиться в Атлантичному океані й ціниться за смачне м'ясо. 26. Хімічний елемент, червоно-бура рідина з різким запахом, що використовується в медицині, фотографії й техніці (Br). 27. ... з вогнем. 29. Служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння. 31. Нижня частина предмета. 33. Порядок, який був установлений або склався. 34. У силабо-тонічному віршуванні — двоскладова стопа з наголосом на другому складі. 35. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається із граматичним.

За вертикаллю:
1. У словенській міфології — зловісна сила у вигляді птаха. 2. Звуконаслідування, що означає звук капання. 3. Спресована пудра різних відтінків, що використовується для декоративної косметики. 4. Бернард ... (англійський драматург і публіцист ірландського походження). 5. Останній правитель I династії Раннього царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 8. Печений виріб із тіста з начинкою. 10. Те, що споживають, їдять і п'ють. 11. Прозора речовина, яку одержують плавленням і хімічною обробкою кварцового піску з деякими іншими домішками. 12. Верхня надочна частина обличчя людини. 15. Академія технологічних наук. 16. Пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді. 17. Неопізнаний літаючий об'єкт. 18. Неосвітлений простір; темрява. 19. Заглиблення в землі. 21. Сукупність усіх сухопутних, морських і повітряних збройних сил держави. 22. Заняття купівлею і продажем. 23. ...-Яга. 24. Зустріч, зібрання членів якого-небудь колективу, організації з метою обговорення або проведення чого-небудь. 28. Художній образ, втілюваний актором на сцені, у кінофільмі і т. ін. 29. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 30. Правильний шестигранник, усі грані якого — квадрати. 31. Науково-дослідний інститут. 32. Назва останньої літери латинського алфавіту.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Док. 4. Шик. 6. Авізо. 7. Впп. 9. Уха. 11. Січ. 13. Єрик. 14. Охра. 15. Агрономія. 20. Нафтобаза. 25. Омар. 26. Бром. 27. Гра. 29. Дяк. 31. Низ. 33. Уклад. 34. Ямб. 35. Ікт.

За вертикаллю:
1. Див. 2. Кап. 3. Тіні. 4. Шоу. 5. Каа. 8. Пиріг. 10. Харчі. 11. Скло. 12. Чоло. 15. Атн. 16. Риф. 17. Нло. 18. Мла. 19. Яма. 21. Армія. 22. Торг. 23. Баба. 24. Збори. 28. Роль. 29. Дія. 30. Куб. 31. Нді. 32. Зет.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».