Український кросворд (9x15) №24

Сітка кросворда: 
Український кросворд (9x15) №24

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Професія вченого. 9. Зарозумілість. 10. ... Еріксен Розенкранц (данський державний діяч 17‑18 ст.). 11. Персонаж давньогрецької міфології, нащадок Посейдона (за однією з версій син, за іншою — онук), один з Алоадів. 12. Старовинна англійська одиниця вимірювання маси вовни. 14. ...-... (саме так, розм.). 15. Хижак родини котячих. 17. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 18. Пістолет Токарєва. 20. Явище, подія, факт і т. ін., що пов'язані з чим-небудь, супроводять або викликають що-небудь, впливають на щось. 24. Будівельник коралових рифів. 25. Солодкий харчовий продукт. 26. «...+Рома» (перший україномовний комедійний серіал). 27. Церковне установлення, правило. 29. Друге найбільше місто у Нідерландах після Амстердама. 32. Одиниця електропровідності. 33. Кім ... Сен («Великий вождь» Північної Кореї). 35. Оброблене поле. 39. Вигук невдоволення, досади. 41. Домашній кіт, який важив 18 кілограмів і став відомим через зусілля притулку для тварин спрямовані на зменшення його ваги. 42. Верховний король Ірландії. 43. Річка на заході Франції, ліва притока Сарта. 45. Солодка грузла маса з горіхами. 47. Правитель імперії.

За вертикаллю:
1. Героїчні сказання. 2. Живий «плаваючий фонтан». 3. Вигук вираження фізичного болю, страждання, переляку, відчуття полегшення і т. ін. 4. Те саме, що натрій. 5. Середня довжина спідниці. 6. Жак-... Кусто (французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг і фільмів, першовідкривач). 7. Частина партії в теніс. 8. Слово в алегоричному значенні. 13. Що відбулося з гривнею у 2015 році? 15. Співробітник податкової служби. 16. Зарплата студента. 17. Автоблокування. 19. Торговельна надбавка. 20. Дозвіл на обшук. 21. Інша назва помідора. 22. Чоловіче ім’я, присвячене Володимиру Іллічу Леніну за те, що він організував революцію. 23. Тривога, ґвалт, паніка. 28. Невеликий нічний метелик. 30. Одиниця електричного опору. 31. Сотка землі. 34. Рід авто — або мотогонок. 36. ... Кальман (угорський композитор). 37. Відбиття звуку. 38. Частина одягу диякона, перев'язь, розшита хрестами, що одягається на ліве плече. 40. «... Талер, або проданий сміх» (казка Джеймса Крюса). 42. Латинське «я». 44. Цирковий вигук. 46. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Економіст. 9. Пиха. 10. Івер. 11. От. 12. Тод. 14. То. 15. Ірбіс. 17. Ан. 18. Тт. 20. Обставина. 24. Поліп. 25. Джем. 26. Леся. 27. Канон. 29. Роттердам. 32. Мо. 33. Ір. 35. Рілля. 39. Ат. 41. Мяу. 42. Ер. 43. Ліар. 45. Нуга. 47. Імператор.

За вертикаллю:
1. Епос. 2. Кит. 3. Ох. 4. Натр. 5. Міді. 6. Ів. 7. Сет. 8. Троп. 13. Обвал. 15. Інспектор. 16. Стипендія. 17. Аб. 19. Тн. 20. Ордер. 21. Томат. 22. Вілор. 23. Алярм. 28. Нетля. 30. Ом. 31. Ар. 34. Ралі. 36. Імре. 37. Луна. 38. Орар. 40. Тім. 42. Его. 44. Ап. 46. Ут.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».