Український кросворд (9x15) №25

Сітка кросворда: 
Український кросворд (9x15) №25

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Населений пункт, де мешкають селяни. 5. Норвезька столиця. 8. Польський національний танець. 10. Орган поглинання їжі. 11. Російська телекомпанія. 13. Тривалий період часу. 16. Прихід, прибуття куди-небудь. 18. Український політичний і громадський діяч, поет, прозаїк, перекладач, журналіст, один із співзасновників Української євангельської церкви. 20. Континентальна ґрунтоутворювальна гірська осадова порода сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору. 22. Частина п'єси. 23. Одиниця довжини в англійській системі мір (6,069 м). 25. Підприємство, що постачає воду споживачам. 26. Радянський «джип». 27. Об'ємний квадрат. 29. У 16‑19 століттях — українська народна назва мідних монет Росії вартістю гроші. 31. Одиниця навчального часу. 33. Телефонний вигук. 34. Французький державнй діяч, історик і публіцист, який прагнув посилити франко-радянську співпрацю, щоб захистити Францію від загрози з боку Німеччини. 36. ...-баба. 38. Одногорбий верблюд. 40. Спеціалізація лікаря. 43. Головний мулла. 44. Японська фірма.

За вертикаллю:
2. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку. 3. Водна емульсія каучуку, що міститься в каучуконосних рослинах. 4. Чарівна країна. 5. Легендарний праотець слов’ян, батько Кия, Щека і Хорива. 6. Дуже скупа людина. 7. Грошова одиниця Латвії. 9. «Літаюча тарілка» в англійців. 10. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 12. Одиниця вимірювання потужності за системою СІ. 14. Рух у танці. 15. Хокейний клуб. 17. Різновид велосипедних гонок. 19. Старійшина в Середній Азії. 21. Співоче мистецтво. 23. Кінорежисер-казкар. 24. Виїмка для кріплення. 27. Держава у Вест-Індії, розташована на найбільшому однойменному острові та прилеглих островах в Карибському морі. 28. Рід котушки, валика для намотування. 29. Орган травлення. 30. Хвиляста поверхня матеріалу. 32. В релігії Стародавнього Єгипту уособлена життєва сила людини, божественного походження. 33. Грошова одиниця Лаосу. 35. ...-де-Жанейро. 37. Матрос Врунгеля. 39. Жаба. 41. Кілометр. 42. «... Скала» (оперний театр у італійському місті Мілан, один з провідних оперних театрів світу).

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Село. 5. Осло. 8. Мазурка. 10. Рот. 11. Нтв. 13. Епоха. 16. Явка. 18. Крат. 20. Лес. 22. Акт. 23. Роп. 25. Водоканал. 26. Уаз. 27. Куб. 29. Шаг. 31. Урок. 33. Алло. 34. Барту. 36. Алі. 38. Нар. 40. Онколог. 43. Імам. 44. Акаі.

За вертикаллю:
2. Емо. 3. Латекс. 4. Оз. 5. Ор. 6. Скнара. 7. Лат. 9. Уфо. 10. Ріял. 12. Ватт. 14. Па. 15. Хк. 17. Велотур. 19. Аксакал. 21. Вокал. 23. Роу. 24. Паз. 27. Куба. 28. Бобіна. 29. Шлунок. 30. Гофр. 32. Ка. 33. Ат. 35. Ріо. 37. Лом. 39. Ага. 41. Км. 42. Ла.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».