Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №14 | разгадывать онлайн

За горизонталлю:
 • 1. Цінний хутровий звір родини куницевих.
 • 6. Частина машинного слова, що складається звичайно з 8 біт і використовується як одне ціле під час обробки інформації в цифровій обчислювальній машині.
 • 7. У міжнародній метричній системі мір – основна одиниця ємності рідких і сипких тіл, що дорівнює 1000 куб. см.
 • 9. ...-де-Жанейро.
 • 10. ... Сапієнс (людина розумна).
 • 11. Сукупність споруд на березі річки, моря і т. ін., де будують і ремонтують судна.
 • 12. Фон.
 • 13. Столиця Норвегії.
 • 14. Негідник, розбійник, грабіжник.
 • 15. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму).
 • 16. Російська співачка.
 • 18. Квітки, багато квіток.
 • 20. Фахівець із спелеології.
За вертикаллю:
 • 2. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки.
 • 3. Органічна сполука, продукт заміщення атомів водню в ядрі толуолу нітрогрупами.
 • 4. Волокно, яке одержують із розплавленого скла.
 • 5. Дія, подія, вчинок.
 • 6. Суцільний ряд ниток, шнурків, що вільно звисають.
 • 8. Стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги і т. ін.
 • 17. Промах, помилка.
 • 19. Ярмо.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.