Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №26 | разгадывать онлайн

За горизонталлю:
 • 1. Вузька грядка квітів уздовж паркових доріжок, навколо клумб і т. ін.
 • 7. ...-Яга.
 • 8. Річка в регіоні Канто, в Японії.
 • 10. Українська Народна Республіка.
 • 12. Частина обличчя.
 • 13. Те саме, що згар.
 • 16. Одиниця генетичного коду, три послідовно розташовані нуклеотидні залишки в ДНК або РНК, що кодують включення однієї амінокислоти.
 • 17. Безладне звучання багатьох голосів.
 • 18. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною.
 • 20. Те саме, що далечінь.
 • 23. Прилад для вимірювання радіоактивності речовини.
 • 26. Селянин-кріпак або слуга кріпосника.
 • 27. Витягнуте у довжину приміщення (або частина приміщення), відокремлене рядом колон чи стовпів.
 • 28. Царське дитя (розм.).
 • 30. Страва з дрібно насічених овочів, грибів.
 • 31. Книгознавець, видавець і популяризатор української книги, автор бібліографічних статей, краєзнавець.
За вертикаллю:
 • 1. Спеціальне звання, чин.
 • 2. Безглуздий набір слів; нісенітниця.
 • 3. Здивування, здогад.
 • 4. Пістолет Токарєва.
 • 5. Український громадський діяч, член Української Гельсінської Групи.
 • 6. Бог Сонця – один з головних богів у давньоєгипетській релігії.
 • 7. Комуна у повіті Клуж в Румунії.
 • 9. Перська (іранська) срібна монета.
 • 11. Сукупність однорідних предметів або живих істот, розташованих одне поруч з одним, одне за одним, витягнутих в одну лінію.
 • 14. Літературний жанр, найпоширеніший у XVIII–XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.
 • 15. У первісних релігіях — тварина (рідше рослина, явище природи й т. ін.), що вважалася родоначальником і охоронцем роду або племені й була культовим об’єктом.
 • 19. Гц.
 • 21. "Вухогорлоніс".
 • 22. Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами.
 • 24. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах.
 • 25. Річка в Україні, права притока Сули (басейн Дніпра).
 • 29. Робоча й навчальна веслово-вітрильна широка шлюпка з двома, трьома й чотирма парами весел.
 • 30. Жак-... Кусто (французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг і фільмів, першовідкривач).

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.