Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №5 | разгадывать онлайн

За горизонталлю:
 • 1. Контора, канцелярія якої-небудь фірми, підприємства, службове приміщення.
 • 4. Западина або виступ у стіні.
 • 6. Всеукраїнська громадська організація.
 • 7. Заміжня поміщиця в старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі.
 • 8. Невелика безхвоста земноводна тварина.
 • 9. 2+1.
 • 10. Сукупність родичів однакового ступеня спорідненості щодо спільного предка.
 • 15. Свіжість у повітрі, легкий холодок, що освіжає, бадьорить.
 • 20. Завідуючий.
 • 21. Маля щура.
 • 22. Синдром набутого імунодефіциту.
 • 23. Те, що їдять і п'ють; харчі.
 • 24. Дерево родини маслинових з перистим листям і міцною деревиною.
 • 25. Північноатлантичний Альянс.
За вертикаллю:
 • 2. Український письменник, поет, публіцист, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч.
 • 3. Промениста енергія, що випромінюється яким-небудь тілом, сприймається зором і робить видимим навколишнє.
 • 4. Інструмент для різання, стриження, що складається з двох навхрест з'єднаних ножів з ручками у вигляді кілець.
 • 5. Пристрій, за допомогою якого виготовляють однакові за формою, розміром і т. ін. деталі та вироби при їх серійному чи масовому виробництві.
 • 10. Круглий рубець посередині живота, який залишається на місці відпадіння пуповини.
 • 11. Київський військовий округ.
 • 12. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму).
 • 13. Неопізнаний літаючий об'єкт.
 • 14. Острів Малайського архіпелагу, розташований між Суматрою і Балі.
 • 16. Перспективне зменшення різних частин віддалених предметів, фігур, архітектурних елементів і т. ін., що призводить до зміни їхніх звичних обрисів.
 • 17. Власник якогось господарства, речей, майна і т. ін. на правах приватного або суспільного володіння.
 • 18. Різновид синтетичного волокна, що одержується з продуктів переробки нафти.
 • 19. Вчинення дії, що суперечить закону і завдає шкоди суспільству, державі або особі.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.