Кроссворд на украинском языке (9 на 13 клеток) №6 | разгадывать онлайн

За горизонталлю:
 • 1. Близькість із ким-небудь за місцем проживання.
 • 6. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле.
 • 7. Видовжена вперед передня частина голови деяких тварин.
 • 9. Водоймище (у природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою.
 • 12. Прихильник повного утримання від вживання спиртних напоїв, заборони виробництва й продажу їх.
 • 15. Стрептококова бактерія, що знаходиться у кишечнику тварин і людини.
 • 18. Те, в що упаковується товар для зберігання або транспортування.
 • 21. Держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострову.
 • 23. Річка на території Німеччини, права притока Рейну.
 • 24. Місто в Казахстані, центр Карагандинської області.
За вертикаллю:
 • 2. Хутряне взуття з м'якою підошвою, поширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру.
 • 3. Зуб між різцями й передкореневими зубами в кожній половині верхньої та нижньої щелеп людини й ссавців.
 • 4. Сутність чого-небудь.
 • 5. Сила, з якою тіло притягується до центра Землі на даній географічній широті.
 • 7. Речовина або суміш речовин, які є початковим компонентом деяких фізико-хімічних процесів.
 • 8. Велика площа землі, заросла деревами і кущами.
 • 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
 • 11. Резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької Церкви.
 • 13. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки.
 • 14. Неопізнаний літаючий об'єкт.
 • 16. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його.
 • 17. Хрещений батько стосовно до батьків хрещеника і хрещеної матері.
 • 19. ... Кареніна.
 • 20. Високий віз на двох або чотирьох колесах.
 • 21. Золота ....
 • 22. Позитивно заряджений електрод.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.