Український кросворд (9x13) №17, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю:
 • 2. Один із видів синтетичного волокна.
 • 6. Орган нюху у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини.
 • 7. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці.
 • 8. Американський кінокритик і сценарист. Лауреат Пуліцерівської премії 1975 року.
 • 9. В Англії та (до революції 1848 р.) у Франції – звання представника вищого прошарку дворянства.
 • 10. Одиничний вектор.
 • 11. Сьома літера грецької абетки.
 • 13. Навколишня місцевість (розм.).
 • 15. Те саме, що натрій.
 • 17. Ярмо.
 • 18. Продаж готової продукції або сировини.
 • 19. Обледеніла кірка на поверхні снігу.
 • 21. Автоматична телефонна станція.
 • 23. Згущена варінням смола.
 • 25. ...-сяк.
 • 26. Спортсмен віком 18-22 (в тенісі 18-20) роки, який бере участь в змаганнях у своїй віковій групі.
 • 27. Суміш газоподібних продуктів, які виділяються в повітря при згорянні чого-небудь.
 • 28. В перекладі з латинської означає "я" або "самість", які розуміються як центральне ядро, навколо якого відбуваються усі психічні дії.
 • 29. Те саме, що неврит.
За вертикаллю:
 • 1. Найдовша ріка України.
 • 2. Соціаліст-революціонер.
 • 3. Представник корінного населення Алеутських островів.
 • 4. Ввічливе звертання до тестя, свекра.
 • 5. Той, хто володіє мистецтвом виголошування промов.
 • 11. Про людей, що вирізняються з-поміж інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін.
 • 12. Попереднє оголошення про наступний спектакль, фільм, лекцію та ін.
 • 14. Візницький однокінний екіпаж в Англії.
 • 16. Тонкі дошки.
 • 18. Те саме, що перешкода.
 • 20. Те саме, що торкрет.
 • 22. Перший із трьох періодів мезозойської ери геологічної історії Землі.
 • 24. Плаксива людина (розм.).
 • 25. Шлейф (заст.).

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.