Український кросворд (9x13) №18, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю:
 • 2. Задум, бажання зробити що-небудь.
 • 6. Жаляча комаха.
 • 7. Стиль музики, що виник із Хардкор-панку.
 • 8. Спеціально устатковане приміщення для перевезення людей і вантажу рейковими коліями.
 • 9. ... з вогнем.
 • 10. Зразок, модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ.
 • 11. Витка кущова або деревна рослина.
 • 14. Нагляд за правильністю дій і додержанням установлених правил різними підприємствами, установами тощо.
 • 15. Кінцева нижня частина ноги людини та задньої кінцівки деяких наземних хребетних тварин.
 • 18. Ярмо.
 • 19. ...-таки.
 • 20. Тимчасове приміщення із тканини, шкіри, рідше з гілля, що напинається на каркас; шатро.
 • 21. Дев'ятнадцята літера вірменської абетки.
 • 22. Організація Об'єднаних Націй.
 • 23. Високий чоловічий голос.
За вертикаллю:
 • 1. Тривалість, існування або здатність існувати протягом багатьох років.
 • 2. Нагромадження чого-небудь у великій кількості.
 • 3. Розтоплена силікатна маса високої температури, що виникає в глибині земної кори.
 • 4. Дохід з капіталу, землі або майна, що його власники одержують регулярно, не займаючись підприємницькою діяльністю.
 • 5. Наказ в усній або письмовій формі, даний директивним органом чи повноважною особою.
 • 12. Перевірка знань з якого-небудь навчального предмета.
 • 13. Твердий осадок на внутрішніх стінках посудини з нерозчинних солей, який утворюється під час кипіння і випаровування рідини.
 • 15. Віршована строфа, яка складається з 14 рядків, переважно п'ятистопного ямба – двох чотиривіршів і двох тривіршів.
 • 16. Одержання кого-, що-небудь натомість віддаваного.
 • 17. Той, хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробив якийсь план, проект і т. ін.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.