Український кросворд (9x15) №11, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю:
 • 1. Той, хто надає фінансову підтримку і забезпечує виконання важливих дій.
 • 6. Науковець, фахівець з економіки, економічних наук.
 • 7. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами.
 • 10. Поняття, уявлення, що відбивають дійсність у свідомості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу.
 • 12. Львівський автобусний завод.
 • 13. Велика тварина родини оленячих з лопатоподібними рогами у самців.
 • 14. Прозорий склоподібний камінь різного забарвлення, деякі різновиди якого вважаються коштовними.
 • 16. Сани спеціальної конструкції, які використовуються в бобслеї.
 • 17. Шовкова тканина з мінливим полиском.
 • 19. Хімічна сполука, що утворюється заміною одного атома Гідрогену амоніаку атомом металу.
 • 21. Українська Народна Республіка.
 • 22. Вид твердого палива, яке одержують нагріванням кам'яного вугілля, торфу тощо до високих температур без доступу повітря.
 • 24. Колишня дрібна монета Ізраїлю, що дорівнювала 1/100 ізраїльського фунта.
 • 28. Зображення кого-, чого-небудь на площині олівцем, пером, фарбами тощо.
 • 29. Пряма лінія між двома несуміжними вершинами багатокутника або між двома вершинами багатогранника, які не знаходяться на одній його грані.
За вертикаллю:
 • 1. Жанр віршованого оповідного твору.
 • 2. М'який, легкий метал сріблясто-білого кольору (Sn).
 • 3. Позитивно заряджений електрод.
 • 4. Невеликий співучий птах, що живе в лісах.
 • 5. Розкопування, розривання, розпушування чого-небудь рихлого, сипкого.
 • 8. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму).
 • 9. Найвища вершина Кавказького хребта.
 • 10. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском.
 • 11. Сьома літера грецької абетки.
 • 13. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде.
 • 15. Додаток до назви товариства, компанії тощо, який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями.
 • 18. Западати в ....
 • 20. Ярмо.
 • 22. Невисока шафа з висувними шухлядами, де зберігають білизну тощо.
 • 23. Куляста або конічна скляна чи кварцова посудина з довгою шийкою для хімічних робіт.
 • 25. Переслідування з метою спіймати.
 • 26. Струнний ударно-клавішний музичний інструмент з горизонтально розташованими струнами й корпусом крилоподібної форми.
 • 27. Офіційна валюта держав Європейського Союзу, відомих також як Єврозона.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.