Український кросворд (9x15) №3, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю:
 • 1. Натічне мінеральне (переважно вапнякове) утворення у вигляді конусоподібного стовпчика, бурульки, гребінця, що виникає на дні підземних порожнин (печер, галерей і т. ін.).
 • 6. Стала величина в низці тих, які змінюються.
 • 9. Незцементоване скупчення уламків гірських порід і мінералів.
 • 10. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки.
 • 12. Період, докорінно відмінний від попереднього.
 • 14. Літальний орган птахів, комах та деяких ссавців.
 • 15. Представник групи ймовірно слов'янських племен, що згадуються візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст.
 • 17. Тринадцята літера грузинської абетки.
 • 19. Процес впорядкованого накопичення документів для тривалого зберігання.
 • 20. Друкування на друкарській машинці.
 • 24. Держава у Північній Європі.
За вертикаллю:
 • 1. Рідина, що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах рослинних і тваринних організмів.
 • 2. Академія технологічних наук.
 • 3. Застосування в роботі автоматичних приладів, машин.
 • 4. Штат на північному сході США.
 • 5. Чотирнадцята літера вірменської абетки.
 • 7. Випереджування, залишання позаду при змаганнях із ким-, чим-небудь у швидкості руху.
 • 8. Вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами.
 • 10. Жаляча комаха.
 • 11. Дія, подія, вчинок.
 • 12. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія.
 • 13. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці.
 • 16. Орган хребетних тварин і людини, крізь який з організму виділяються надлишок води та розчинені в ньому кінцеві продукти обміну речовин.
 • 18. Столиця Греції.
 • 20. Стародавня народна оповідь про явища природи, історичні події тощо або фантастичні оповідання про богів, обожнених героїв, уявних істот.
 • 21. Старовинний китайський губний орган, виготовлений з гарбуза та бамбукових трубочок.
 • 22. У Росії, Білорусії та Україні до запровадження Метричної системи мір — міра ваги, що дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг).
 • 23. Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів та в техніці.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.