Український кросворд (9x15) №7, розгадувати онлайн безкоштовно

За горизонталлю:
 • 1. Південне плодове дерево родини яблуневих.
 • 3. Дія ваги на кого-, що-небудь.
 • 5. Тринадцята літера грузинської абетки.
 • 6. Слухове відчуття, що викликається механічними коливаннями.
 • 7. Статуя, що зображує бога.
 • 8. Сьома літера грецької абетки.
 • 9. Розмінна монета США.
 • 11. Календарний час якої-небудь події.
 • 13. Група довгохвостих папуг.
 • 15. Руда фарба.
 • 17. Чотирнадцята літера вірменської абетки.
 • 19. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання.
 • 20. Неосвітлений простір; темрява.
 • 22. Ріка в Єгипті.
 • 24. Китайська Народна Республіка.
 • 26. Високий віз на двох або чотирьох колесах.
 • 27. Опера Верді в 4 діях та 7 картинах на лібрето А. Гісланцоні та К. дю Локля.
 • 29. Довга глибока канава, розмита водою або викопана в землі.
 • 30. Дорога з твердим покриттям, призначена для руху будь-якого безрейкового транспорту.
 • 31. Розплавлена силікатна маса, що виливається на земну поверхню під час виверження вулкана.
 • 32. 2+1.
 • 33. Одна з двох нижніх кінцівок людини.
 • 34. Старовинний урочистий, головним чином релігійний спів.
За вертикаллю:
 • 1. Відступ управо на початку першого рядка для відокремлення однієї частини тексту від іншої.
 • 2. Бланк установленої форми для запису в ньому певних біографічних та інших відомостей.
 • 3. Назва гонконгівської мафії.
 • 4. Куляста або конічна скляна чи кварцова посудина з довгою шийкою для хімічних робіт.
 • 10. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія.
 • 12. Тонкі дошки.
 • 14. Представник автохтонного етносу України, переважно християн східного обряду.
 • 15. Зухвала, груба, нахабна людина.
 • 16. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування.
 • 17. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою.
 • 18. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі.
 • 21. "Вухогорлоніс".
 • 23. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан.
 • 24. Закритий з усіх боків чотириколісний кінний повіз на ресорах.
 • 25. Молюск, який має черепашку, дуже повільно пересувається і живе переважно у болотах.
 • 26. Давня східнослов'янська міра довжини, яка вживалася до запровадження метричної системи.
 • 28. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття.

Ответы к кроссворду можно найти здесь | Відповіді до кросворду можна знайти тут

Рус.: Для того чтобы разгадывать онлайн-кроссворды, публикуемые на сайте «Украинские кроссворды», необходим браузер, поддерживающий Javascript. Ширина кроссвордов также позволяет решать онлайн-кроссворды на мобильных устройствах. После того, как все клетки кроссворда будут заполнены правильными ответами на вопросы к кроссворду, появится сообщение о том, что кроссворд успешно разгадан.
Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, вы можете посмотреть ответ на интересующий вас вопрос, воспользовавшись ссылкой на текстовую версию кроссворда, которая расположена под вопросами к кроссворду.

- Для того чтобы набрать с клавиатуры украинскую букву «Ґ», необходимо переключить раскладку клавиатуры на украинскую (UK), после чего, удерживая одновременно клавиши Ctrl и Alt, нажать клавишу буквы «Г». Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинскую букву «Ґ» отсюда и вставить ее в соответствующую клетку кроссворда.
- Набрать украинский апостроф «'» можно переключив раскладку клавиатуры на украинскую (UK) и, удерживая клавишу Alt, последовательно нажать на цифровой клавиатуре (включаемой обычно клавишей NumLock) клавиши 3 и 9. Если на вашем компьютере отсутствует возможность переключиться в украинскую раскладку, вы можете скопировать украинский апостроф «'» отсюда и вставить его в соответствующую клетку кроссворда.


Укр.: Для того щоб розгадувати онлайн-кросворди на сайті «Українські кросворди», необхідно мати браузер з підтримкою Javascript. Ширина кросвордів також дозволяє вирішувати онлайн-кросворди на мобільних пристроях. Після того, як всі клітини кросворду будуть заповнені правильними відповідями на питання до кросворду, з'явиться повідомлення про те, що кросворд успішно розгадано.
Щоб дізнатися відповідь на те чи інше питання, скористайтеся посиланням на текстову версію кросворду, що розташоване під питаннями до кросворду.​

- Для того щоб набрати з клавіатури українську букву «Ґ», необхідно перемкнути розкладку клавіатури на українську (UK), після чого, утримуючи клавіші Ctrl і Alt, натиснути клавішу літери «Г». Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати українську букву «Ґ» звідси і вставити її у відповідну клітину кросворду.​
- Набрати український апостроф «'» можна перемкнувши розкладку клавіатури на українську (UK) і, утримуючи клавішу Alt, послідовно натиснути на цифровій клавіатурі (зазвичай включається клавішею NumLock) клавіші 3 і 9. Якщо на вашому комп'ютері відсутня можливість перейти в українську розкладку, ви можете скопіювати український апостроф «'» звідси і вставити його у відповідну клітину кросворду.